Tuần lễ Văn hoá Thể thao công nhân viên chức lao động năm 2020

Trao giải tại Tuần lễ Văn hoá Thể thao. Ảnh: LĐLĐ Hà Nội
Trao giải tại Tuần lễ Văn hoá Thể thao. Ảnh: LĐLĐ Hà Nội
Trao giải tại Tuần lễ Văn hoá Thể thao. Ảnh: LĐLĐ Hà Nội
Lên top