Tự ý bỏ việc 5 ngày làm việc liên tục sẽ không được trợ cấp thôi việc

Từ 1.2.2021, người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên sẽ không được trợ cấp thôi việc. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Long
Từ 1.2.2021, người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên sẽ không được trợ cấp thôi việc. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Long
Từ 1.2.2021, người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên sẽ không được trợ cấp thôi việc. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Long
Lên top