Từ vụ Công ty Minh Quân: Doanh nghiệp được chậm trả lương trong bao lâu?

Công nhân từng làm cho Công ty Minh Quân bị nợ lương cả nửa năm. Ảnh: M.Phương
Công nhân từng làm cho Công ty Minh Quân bị nợ lương cả nửa năm. Ảnh: M.Phương
Công nhân từng làm cho Công ty Minh Quân bị nợ lương cả nửa năm. Ảnh: M.Phương
Lên top