Từ tháng 9: Nhiều quyền lợi của công chức, viên chức sẽ thay đổi

Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9.2020. Ảnh Hải Nguyễn
Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9.2020. Ảnh Hải Nguyễn
Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 9.2020. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top