Từ tháng 10: Bổ sung nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động

Từ ngày 5.10, thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Từ ngày 5.10, thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Từ ngày 5.10, thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top