Tủ sách công đoàn: Góc thư giãn của người lao động

Phút thư giãn của công nhân Công ty Synztec tại tủ sách công đoàn. Ảnh: ĐL
Phút thư giãn của công nhân Công ty Synztec tại tủ sách công đoàn. Ảnh: ĐL
Phút thư giãn của công nhân Công ty Synztec tại tủ sách công đoàn. Ảnh: ĐL
Lên top