Tự nguyện ở lại tâm dịch, cán bộ Công đoàn "đầu tắt mặt tối" lo cho công nhân

Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung (thứ 4, từ trái sang) nhận đồ hỗ trợ công nhân lao động trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung (thứ 4, từ trái sang) nhận đồ hỗ trợ công nhân lao động trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung (thứ 4, từ trái sang) nhận đồ hỗ trợ công nhân lao động trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Lên top