Từ ngày 1.1.2020, triển khai thẻ BHYT điện tử

Có thẻ BHYT điện tử, khi đi khám, người bệnh không phải mang theo nhiều giấy tờ. Ảnh: H.A
Có thẻ BHYT điện tử, khi đi khám, người bệnh không phải mang theo nhiều giấy tờ. Ảnh: H.A
Có thẻ BHYT điện tử, khi đi khám, người bệnh không phải mang theo nhiều giấy tờ. Ảnh: H.A
Lên top