Từ ngày 1.1.2018, “nền” tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ bao gồm cả phụ cấp và các khoản bổ sung

Từ ngày 1.1.2018, “nền” tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ bao gồm cả phụ cấp. Ảnh: LH
Từ ngày 1.1.2018, “nền” tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ bao gồm cả phụ cấp. Ảnh: LH
Từ ngày 1.1.2018, “nền” tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ bao gồm cả phụ cấp. Ảnh: LH
Lên top