Từ năm 2021, thử việc trong thời gian bao lâu?

Tùy công việc có đòi hỏi trình độ mà thời gian thử việc khác nhau. Ảnh: Nam Dương
Tùy công việc có đòi hỏi trình độ mà thời gian thử việc khác nhau. Ảnh: Nam Dương
Tùy công việc có đòi hỏi trình độ mà thời gian thử việc khác nhau. Ảnh: Nam Dương
Lên top