Từ năm 2021, thời gian tối đa của mỗi ca làm việc là bao lâu?

Từ năm 2021, thời gian tối đa của mỗi ca làm việc là bao lâu?. Ảnh minh hoạ: M.Hương
Từ năm 2021, thời gian tối đa của mỗi ca làm việc là bao lâu?. Ảnh minh hoạ: M.Hương
Từ năm 2021, thời gian tối đa của mỗi ca làm việc là bao lâu?. Ảnh minh hoạ: M.Hương
Lên top