Từ năm 2021, thay đổi về tiền đền bù do bị chậm trả lương

Bị chậm trả lương, người lao động được đền bù tiền. Ảnh: Hải Nguyễn
Bị chậm trả lương, người lao động được đền bù tiền. Ảnh: Hải Nguyễn
Bị chậm trả lương, người lao động được đền bù tiền. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top