Từ hôm nay lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí nếu tuyển quá biên chế công chức

Nếu tuyển quá biên chế công chức, lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Nếu tuyển quá biên chế công chức, lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Nếu tuyển quá biên chế công chức, lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Lên top