Tự hào “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – một nhân cách lớn”

Thí sinh Nguyễn Hoàng Đan Khanh (thứ 2 từ trái qua)– LĐLĐ Quận Bình Thạnh đạt giải nhất; thí sinh Lê Thị Hoàng Lan (thứ 2 từ phải qua) - CĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đạt giải nhì.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Đan Khanh (thứ 2 từ trái qua)– LĐLĐ Quận Bình Thạnh đạt giải nhất; thí sinh Lê Thị Hoàng Lan (thứ 2 từ phải qua) - CĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đạt giải nhì.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Đan Khanh (thứ 2 từ trái qua)– LĐLĐ Quận Bình Thạnh đạt giải nhất; thí sinh Lê Thị Hoàng Lan (thứ 2 từ phải qua) - CĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đạt giải nhì.