Từ đề xuất của công đoàn cơ sở: Lao động nữ nuôi con nhỏ được giảm giờ làm

Nữ đoàn viên Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên (đeo khẩu trang) trong giờ làm việc. Nếu họ có con nhỏ sẽ được giảm giờ làm. Ảnh: Giang Nam
Nữ đoàn viên Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên (đeo khẩu trang) trong giờ làm việc. Nếu họ có con nhỏ sẽ được giảm giờ làm. Ảnh: Giang Nam
Nữ đoàn viên Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên (đeo khẩu trang) trong giờ làm việc. Nếu họ có con nhỏ sẽ được giảm giờ làm. Ảnh: Giang Nam
Lên top