HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT:

Từ chối thanh toán 441,3 tỉ đồng trong 8 tháng năm 2019

Lên top