Từ 1.9, người lao động có thể tố cáo doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm

Công nhân Cty TNHH Nam Phương bị “treo” quyền lợi vì công ty nợ BHXH gần 30 tỉ đồng. Ảnh: L.TUYẾT
Công nhân Cty TNHH Nam Phương bị “treo” quyền lợi vì công ty nợ BHXH gần 30 tỉ đồng. Ảnh: L.TUYẾT
Công nhân Cty TNHH Nam Phương bị “treo” quyền lợi vì công ty nợ BHXH gần 30 tỉ đồng. Ảnh: L.TUYẾT
Lên top