Từ 1.11.2020, con công nhân được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng

Con công nhân, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ. Ảnh Đình Trọng
Con công nhân, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ. Ảnh Đình Trọng
Con công nhân, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ. Ảnh Đình Trọng
Lên top