Truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 600 CNLĐ

Quang cảnh buổi truyên truyền sức khỏe sinh sản do Công đoàn các KCN tổ chức.
Quang cảnh buổi truyên truyền sức khỏe sinh sản do Công đoàn các KCN tổ chức.
Quang cảnh buổi truyên truyền sức khỏe sinh sản do Công đoàn các KCN tổ chức.
Lên top