Truyền thống TCty Hàng hải Việt Nam

Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng Hải Việt Nam trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích cao. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng Hải Việt Nam trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích cao. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng Hải Việt Nam trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích cao. Ảnh: H.A
Lên top