Truyền hình trực tuyến: “Bảo vệ công nhân và phòng chống tội phạm ở các khu công nghiệp"

Các khách mời tham gia buổi Truyền hình trực tuyến. Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham gia buổi Truyền hình trực tuyến. Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham gia buổi Truyền hình trực tuyến. Ảnh: Sơn Tùng