HỌC BỔNG TÔN ĐỨC THẮNG:

Truyền cảm hứng cho con công nhân

Chương trình sinh hoạt ngoài trời và đố vui có thưởng sau lễ trao học bổng. Ảnh: LỤC TÙNG
Chương trình sinh hoạt ngoài trời và đố vui có thưởng sau lễ trao học bổng. Ảnh: LỤC TÙNG
Chương trình sinh hoạt ngoài trời và đố vui có thưởng sau lễ trao học bổng. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top