Truyền cảm hứng cho cán bộ công đoàn tương lai

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Chang Hee Lee – Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Chang Hee Lee – Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Chang Hee Lee – Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.
Lên top