Trường Trung cấp Nghề số 9 kỷ niệm 22 năm xây dựng và trưởng thành