Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương vào năm học mới

Trường đào tạo nghề của tổ chức công đoàn Bình Dương vào năm học mới. Ảnh: Tuệ Nhi
Trường đào tạo nghề của tổ chức công đoàn Bình Dương vào năm học mới. Ảnh: Tuệ Nhi
Trường đào tạo nghề của tổ chức công đoàn Bình Dương vào năm học mới. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top