Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình khai giảng

Khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT
Khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT
Khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT
Lên top