Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 chung tay đẩy lùi COVID-19

Thầy giáo Hồ Văn Chiêu - Phó Hiệu trưởng Trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 - trao hỗ trợ tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Thầy giáo Hồ Văn Chiêu - Phó Hiệu trưởng Trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 - trao hỗ trợ tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Thầy giáo Hồ Văn Chiêu - Phó Hiệu trưởng Trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 - trao hỗ trợ tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top