Trường TC Nghiệp vụ và dạy nghề CĐHN nhận Huân chương LĐ Hạng nhất

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Huân chương lao động Hạng nhất cho Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề CĐ HN.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Huân chương lao động Hạng nhất cho Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề CĐ HN.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Huân chương lao động Hạng nhất cho Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề CĐ HN.
Lên top