Trường hợp nào có thẻ BHYT được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19?

Lên top