Trường Đại học Y khoa Vinh hướng đến mục tiêu, khát vọng mới

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công trao cờ thi đua cho trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: NH
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công trao cờ thi đua cho trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: NH
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công trao cờ thi đua cho trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: NH
Lên top