Trường Đại học Tôn Đức Thắng do tổ chức Công đoàn sáng lập

Một góc khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Hoàng Long
Một góc khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Hoàng Long
Một góc khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Hoàng Long
Lên top