Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội cần tăng cường công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ và PCCC

Ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu tại buổi khảo sát công tác ATVSLĐ và PCCC tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu tại buổi khảo sát công tác ATVSLĐ và PCCC tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu tại buổi khảo sát công tác ATVSLĐ và PCCC tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Lên top