Trường Đại học Lạc Hồng phấn đấu có tối thiểu 100 sáng kiến hiệu quả

Đại học Lạc Hồng nghiệm thu sáng kiến của Phòng Đào tạo. Ảnh: Minh Châu
Đại học Lạc Hồng nghiệm thu sáng kiến của Phòng Đào tạo. Ảnh: Minh Châu
Đại học Lạc Hồng nghiệm thu sáng kiến của Phòng Đào tạo. Ảnh: Minh Châu
Lên top