Trường Đại học Công đoàn: Những lời dạy của Bác Hồ luôn mang tính thời sự

PGS.TS Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn (người mặc comple ở giữa) chụp ảnh lưu niệm với các học viên Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang theo học tại trường. Ảnh: Xuân Trường
PGS.TS Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn (người mặc comple ở giữa) chụp ảnh lưu niệm với các học viên Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang theo học tại trường. Ảnh: Xuân Trường
PGS.TS Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn (người mặc comple ở giữa) chụp ảnh lưu niệm với các học viên Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang theo học tại trường. Ảnh: Xuân Trường
Lên top