Trường Đại học Công đoàn khai giảng năm học 2021 - 2022

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhà trường. Ảnh: Kiều Vũ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhà trường. Ảnh: Kiều Vũ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhà trường. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top