Trường CĐ Nghề KT-KT số 1 Nghệ An: Thành công từ triết lý “thực học, thực ngiệp“