Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh khai giảng năm học mới

Đông đảo học sinh, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh dự lễ khai giảng sáng 5.9 tại cơ sở 1. Ảnh: Trần Tuấn
Đông đảo học sinh, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh dự lễ khai giảng sáng 5.9 tại cơ sở 1. Ảnh: Trần Tuấn
Đông đảo học sinh, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh dự lễ khai giảng sáng 5.9 tại cơ sở 1. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top