Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh hợp tác đào tào song hành với Vinfast

Đại biểu cùng lãnh đạo nhà trường tham quan lớp Cơ điện tử hợp tác đào tạo song hành với Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast sau lễ khai giảng. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu cùng lãnh đạo nhà trường tham quan lớp Cơ điện tử hợp tác đào tạo song hành với Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast sau lễ khai giảng. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu cùng lãnh đạo nhà trường tham quan lớp Cơ điện tử hợp tác đào tạo song hành với Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast sau lễ khai giảng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top