Trưởng ban Nội chính Trung ương dự Tết Sum vầy tại Thái Nguyên

Đồng chí Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng ban Nội chính Trung ương - trao quà tới công nhân lao động.
Đồng chí Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng ban Nội chính Trung ương - trao quà tới công nhân lao động.
Đồng chí Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng ban Nội chính Trung ương - trao quà tới công nhân lao động.
Lên top