Trước phiên họp thứ 2 gay cấn, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương nói gì?

Lên top