Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thực hiện đúng cam kết

Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Lên top