Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng:

Trọng tâm thi đua - hướng về cơ sở

Mỗi nữ lao động ngành Dệt May đều thi đua để đạt Giải thưởng Nguyễn Thị Sen. Ảnh minh hoạ: Hải Anh
Mỗi nữ lao động ngành Dệt May đều thi đua để đạt Giải thưởng Nguyễn Thị Sen. Ảnh minh hoạ: Hải Anh
Mỗi nữ lao động ngành Dệt May đều thi đua để đạt Giải thưởng Nguyễn Thị Sen. Ảnh minh hoạ: Hải Anh
Lên top