Trong gian khó nảy sinh sáng kiến

Việc đưa vào sử dụng robot tự động để vận chuyển nhu yếu phẩm sẽ hạn chế được lây nhiễm virus SARS-Cov-2. Ảnh: NVCC
Việc đưa vào sử dụng robot tự động để vận chuyển nhu yếu phẩm sẽ hạn chế được lây nhiễm virus SARS-Cov-2. Ảnh: NVCC
Việc đưa vào sử dụng robot tự động để vận chuyển nhu yếu phẩm sẽ hạn chế được lây nhiễm virus SARS-Cov-2. Ảnh: NVCC
Lên top