Trong doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở đóng vai trò rất quan trọng

Công nhân lao động Cty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương yên tâm vì Công đoàn cơ sở luôn đồng hành doanh nghiệp chăm lo cho người lao động. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động Cty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương yên tâm vì Công đoàn cơ sở luôn đồng hành doanh nghiệp chăm lo cho người lao động. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động Cty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương yên tâm vì Công đoàn cơ sở luôn đồng hành doanh nghiệp chăm lo cho người lao động. Ảnh: Hải Anh
Lên top