Trời nắng gắt, công nhân chọn gầm cầu, gốc cây làm nơi nghỉ ngơi

Lên top