Trợ cấp thôi việc hàng trăm triệu đồng có chịu thuế thu nhập cá nhân?

Người lao động phải chấm dứt HĐLĐ mà có trợ cấp thôi việc thì sẽ không phải chịu thuê thu nhập cho trợ cấp này. Ảnh Nam Dương
Người lao động phải chấm dứt HĐLĐ mà có trợ cấp thôi việc thì sẽ không phải chịu thuê thu nhập cho trợ cấp này. Ảnh Nam Dương
Người lao động phải chấm dứt HĐLĐ mà có trợ cấp thôi việc thì sẽ không phải chịu thuê thu nhập cho trợ cấp này. Ảnh Nam Dương
Lên top