Trợ cấp đột xuất cho đoàn viên công nhân tại Thanh Oai

Trao trợ cấp đột xuất cho anh Lê Đình Quang - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật. Ảnh: CĐHN
Trao trợ cấp đột xuất cho anh Lê Đình Quang - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật. Ảnh: CĐHN
Trao trợ cấp đột xuất cho anh Lê Đình Quang - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật. Ảnh: CĐHN
Lên top