Triển vọng phục hồi thị trường lao động không chắc chắn

Tổ chức Công đoàn tích cực thăm hỏi, động viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Tổ chức Công đoàn tích cực thăm hỏi, động viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Tổ chức Công đoàn tích cực thăm hỏi, động viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top