Triển khai thu kinh phí Công đoàn qua VietinBank

Quang cảnh Hội nghị do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
Quang cảnh Hội nghị do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
Quang cảnh Hội nghị do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
Lên top