Triển khai Tháng Công nhân 2020: Họp trực tuyến nếu dịch diễn biến phức tạp

Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh trao vật tư, thiết bị hỗ trợ công nhân lao động phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.S
Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh trao vật tư, thiết bị hỗ trợ công nhân lao động phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.S
Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh trao vật tư, thiết bị hỗ trợ công nhân lao động phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.S
Lên top